Gün: 20 Temmuz 2020

Gün: 20 Temmuz 2020

Mimari Tasarımda Temel Aşamalar

Tasarıma ilk olarak mimari projede yer alan ayrıntılar ile başlanır. Bu ayrıntılar; yapının planları, dış görünüşü, kitlelerin birbiriyle orantılı olması, iç tertipleri ve geriye kalan tüm detaylar. Projeye başlamadan önce ihtiyaçların göz önünde bulundurulup ona göre ilerlenmesine ise ilk inceleme denir. Bu şekilde tasarım boyut kazanmaya başlar ve diğer evrelere geçilir. İlk inceleme hakkında biraz […]

read more