Mimari Tasarımda Temel Aşamalar

Mimari Tasarımda Temel Aşamalar

Tasarıma ilk olarak mimari projede yer alan ayrıntılar ile başlanır. Bu ayrıntılar; yapının planları, dış görünüşü, kitlelerin birbiriyle orantılı olması, iç tertipleri ve geriye kalan tüm detaylar. Projeye başlamadan önce ihtiyaçların göz önünde bulundurulup ona göre ilerlenmesine ise ilk inceleme denir. Bu şekilde tasarım boyut kazanmaya başlar ve diğer evrelere geçilir. İlk inceleme hakkında biraz bahsedecek olursak mimar, yapı için yerinde inceleme yapar ve arsanın çapa uygun olup olmadığını inceler. Sonrasında ise arsanın bulunduğu yerdeki kanalizasyon, elektrik ve yol şebekesi kontrol edilir. Topoğrafik durumunu inceleyip imar durumu çıkarılır. Ve son olarak iklim şartları da incelenip, proje herhangi bir özellik arz ediyorsa uzman kişilerden gerekli bilgiler alınır.

 

Mimari projenin en önemli olan kısmına geldik şimdi de. Eskiz ya da bir diğer adıyla taslak. Bunlar mimari projeyi oluşturan temel çizimlerdir. Eskizi de küçük detaylarla anlatalım sizlere. İlk olarak taslaklar serbest elle kareli ve eskiz kağıtlarına yaklaşık ölçü alınarak çizilir. Yapının büyüklüğü baz alınarak plan kesit ve görünüşler 1/100- 1/200 ölçeği ve oturuş planları da 1/500-1/1000 ölçeği ile çizilir. Duvar kalınlıkları her zaman aynı olmasa da tek çizgi halinde çizilir. Bu aşamadan sonra bilirkişilerin fikirleri alınır. Ayrıca mühendislerle fikir ve bilgi  alışverişi de yapılıp civardaki mimari göz önünde bulundurulur. Taslağa insan, hayvan ve bitki gibi semboller eklenir. Gerek duyulursa perspektif çizilip maket hazırlanır. Ve bu şekilde eskiz aşaması tamamlanır.

Eskizden sonra ki aşamamızda ise ön proje ve kesin proje var. Öncelikle ön projeden bahsedelim. İlk evrede, konunun verilen programa ve arsa durumuna göre uygun bir çözümü bulunur. Ana fikirlere uyan bir ölçekle durum ve kat planları hazırlanır. Sonrasında ise yapı görünüş ve kesit resimleri halinde kağıda çizilip hazırlandıktan sonra mal sahibine teslim edilir. Kesin proje de ise bazı kurallar vardır. Çizim yapılırken bölgedeki rüzgar ve kuzey yönüne dikkat çekilir. Çevrede bulunan binalar ve sınırda bu projede çizilir. Daha sonra ise bloklar ve toplam inşaat alanının ne kadar olacağı tespit edilir. Kesin projede, yapılan inşaatın yol gibi sınırlara ne kadar yakın ya da uzak olduğu detaylıca belirtilir. Son olarak merdiven detayları ve kotlar eklendikten sonra binada kullanılacak olan tesisat belirlenip kotlara uygun olarak yerleştirilir.

 

Mimari tasarımda temel aşamaların devamı şu şekilde;

  • Uygulama Projesi

  • Detay Resimleri

  • Planlar

  • Kesitler

  • Görünüşler

Share post:

Leave A Comment

Your email is safe with us.