Mimarların Tasarım Sürecindeki Etkileri Nelerdir?

Mimarların Tasarım Sürecindeki Etkileri Nelerdir?

Birden fazla meslek grubunun ortak çalışması sonucu ortaya çıkan mimari projelerin hayata geçmesi çoğu zaman uzun sürer. Mimar tarafından ilk çizginin atılmasıyla başlayan proje süreci birçok teknik çalışmayı da beraberinde getirir. Yalnızca tasarımdan sorumlu olmayan mimarlar, bir de proje yönetimi ve meslekler arası koordinasyonu üstlenirler. Projeyi eksiksiz bir şekilde tamamlamak istiyorsanız uyumlu bir çalışma ortamı ve süreci çok önemlidir. Gelelim bu durumda mimarlardan beklenen hizmetlere.

Projenin hayata geçme ve tamamlanma süreci boyunca mimarları bekleyen şeylerden biri, çoklu kontrol çalışmasıdır. Detaylar sadece kağıt üzerinde değil her aşamada düşünülüp, yaşayan bir proje olarak tasarlanmalıdır. Projenin iki sac ayağından biri mekanın kaç kişiye hizmet edeceğini diğeri ise hangi fonksiyonları barındıracağı belirler. Mimarın bu süreçte tüm projeye hakim olması beklenir. Bir diğer görevi ise gözlemciliktir.

Birazda sizlere mimari projede kimlerin görev aldığından bahsedelim. Projenin her aşamasında büyük bir organizasyon yönetimi gereklidir. Yapılacak olan yapının kapsamına ve durumuna göre projede yer alacak kişi sayısında artış ya da azalma görülebilir. Kişi listesinde ilk başta mal sahibi olmalıdır. Ayrıca sadece mal sahibi ve mimarın kararıyla proje yapılamaz. Yapım sürecinde mimar ve mal sahibi dışında yerel yönetimler, kamu kurumları gibi etkenlerde bulunur.

Proje Yönetimi Ne Anlama Gelir?

Projenin başlatıldığı ilk andan itibaren teslim edileceği zamana kadar tüm aşamaların doğru şekilde organizasyonuna proje yönetimi denir. Projenin inşasında çalışanların can güvenliğinden bütçeleme ve maliyet çalışmalarına kadar birçok unsur aynı anda tasarlanır. Projenin inşaatı başladıktan sonra o alanın üretim, depolama, konaklama ve dinlenme gibi birçok ihtiyaca yanıt vermesi gerekmektedir. Bu özellikler sağlanmadan önce ya da sağlanacağı zaman projenin bitiş tarihi konulur. Bu nedenle projeyi yöneten kişinin programlama ve zaman yönetimini iyi şekilde kontrol edebilmesi gerekmektedir.

Share post:

Leave A Comment

Your email is safe with us.